موزه تاریخی هنرهای ترکی و اسلامی تور استانبول

در بین کشور­های اروپایی ترکیه به خاطر نزدیک بودن به ایران نسبت به سایر کشور­ها…