لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

After a long wait, Gil Hodges was elected to the Hall of Fame. For one of the many people whose lives he helped change with community work, Hodges was already a legend.

نویسنده پست: vida

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *