دستاورد| ساخت دستگاه ایرانی تصفیه‌کننده گاز آرگون

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، یک شرکت دانش بنیان توانسته دستگاه تصفیه کننده گاز آرگون را بومی سازی کند.
مدیرعامل این شرکت در خصوص عملکرد دستگاه تصفیه‌کننده گاز آرگون گفت: اکثر گازهای بی اثر (به ویژه آرگون) که به شکل کپسول جهت استفاده دستگاه های آنالیز در صنعت وجود دارند، در معرض آلودگی هستند چون قبل از ورود به دستگاه‌های آنالیز از یک مانومتر عبور می‌کنند و در معرض آلودگی قرار می گیرند. این آلودگی می‌تواند سبب ناکارآمدی دستگاه های آنالیز از قبیل کوانتومتر GC ، ICP … شود. نصب یک عدد فیلتر گاز آرگون در خط، بین کپسول گاز و دستگاه آزمایشگاهی این اطمینان را ایجاد می‌کند که ناخالصی های گاز موجود در کپسول به حداقل برسد.
وی ادامه داد: در دستگاه های کوانتومتر که جهت آنالیز فلزات استفاده می‌شوند برای جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها مثل اکسیدها و کاربیدها به قسمت های حساس اپتیکی و همچنین برای ایجاد یک محیط شیمیایی مناسب در محفظه اسپارک دستگاه و در نتیجه افزایش دقت پایداری آنالیز دستگاه تصفیه گاز استفاده می‌شود. یکی از موارد بسیار مهم در دستگاه‌های کوان..