آیا گیاهان می خوابند؟+عکس

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از آی‌اف‌ال‌ساینس، نوروبیولوژی گیاهی یک رشته در حال رشد و بررسی کننده راه های درک گیاهان از محیط و تغییر مورفولوژی و فیزیولوژی خود است.
گیاهان مانند انسان نمی خوابند، اما مانند انسان ها، شب ها فعالیت کمتری دارند. آنها دارای ریتم های شبانه روزی خود هستند. ساعت های داخلی گیاهان که از نشانه های محیطی و شیمیایی برای تشخیص شب از روز استفاده می کنند و مانند برخی از حیوانات، می توانند با خورشید بیدار شوند.
گیاهانی که از خواب بیدار می شوند، حتی از فضا نیز با استفاده از رادیومتر حرارتی فضایی متعلق به ناسا در ایستگاه فضایی بین المللی دیده شده اند. این رادیومتر می‌تواند سلامت پوشش گیاهی روی زمین را با اندازه‌گیری دمای آن و پیگیری فرآیندهایی مانند تبخیر و تعرق که در آن گیاهان به طور مؤثری آب اضافی را برای خنک شدن پس می دهند، بررسی کند.
دانشمندان در ایستگاه فضایی بین‌المللی دریافتند گیاهانی که به لبه آب نزدیک‌تر هستند، نشانه‌هایی از فعالیت را زودتر از گیاهان دورتر نشان می‌دهند. حرکت گیاهان عجیب به نظر می رسد، اما بسیار رایج تر از آن چیزی است که اکث..