با قرارداد ۳۳۱ میلیون دلاری، رد ساکس حول رافائل دیورس خواهد ساخت

چایم بلوم، افسر ارشد بیسبال بوستون، در مورد رافائل دیورز، ستاره سوم پایه که در…