چوب ترموود چیست ؟

Thermowood در حقیقت چوب طبیعی است که با روش های حرارتی پیشرفته و به اصطلاح…