لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
شوهی-اوهتانی-درباره-آینده-خود-با-لس-آنجلس-آنجلز-بحث-می-کند

آژانس رایگان Shohei Ohtani، تنها فوق ستاره دو طرفه بیسبال، برای لس آنجلس آنجلز ظاهر می شود، اما اوهتانی می خواهد بر پیروزی در بازی ها تمرکز کند.

نویسنده پست: محسن