کابل و آتن، دسامبر ۱۲ (IPS) – ملیحه در کافه ای در آتن در حالی که داستان سفر خود را از افغانستان به اروپا را تعریف می کند. می کند، با اعتماد به نفس به نظر می رسد. اما وقتی شروع به بازگویی می‌کند که چگونه یک قاچاقچی دو سال پیش در ترکیه به او حمله کرد، مکث می‌کند، به سمت دیگری نگاه می‌کند و با کار گشادش درگیر می‌شود.

داستان کامل، « دام: سفری از افغانستان به اروپا» را در globalissues.org بخوانید →