لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

Jon Bois و همکارانش در فیلم های مستند درباره تیم های به ظاهر غیرقابل توجه تخصص دارند. سپس نمودارها و نمودارها را با اثری طلسم‌کننده به کار می‌برد.

نویسنده پست: jafari