لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
آیا-aaron-judge-دوباره-۶۲-home-runs-خواهد-زد؟-شما-هرگز-نمی-دانید.

در اولین سال حضورش به عنوان کاپیتان یانکی ها، قاضی امیدوار است که در سری جهانی قهرمان شود، اما احتمال ثبت یک فصل دیگر را رد نمی کند. تاریخ نشان می دهد که کار سختی است.

نویسنده پست: محمدامین