لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
ty-france-of-mariners-خوشحال-است-که-راه-خودش-را-می-رود

تای فرانس بخشی از هسته جوانی است که به سیاتل مارینرز پایان داد. – خشکسالی فصل حذفی او این کار را با رویکرد تماسی انجام داد که تونی گوین به او آموخت.

نویسنده پست: محمدامین