لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

یک شب پس از اینکه بروس بوچی گفت که حکم پخش مجدد «یکی از بدترین تماس‌هایی است که تا به حال دیده‌ام»، یک تماس بحث‌برانگیز دیگر در یک نمایشنامه در بشقاب باعث سردرگمی بیشتر شد.

نویسنده پست: wpsho-Admin