لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
mlb-و-union-در-مورد-سقف-حقوق-و-دستمزد-با-فروپاشی-شبکه-های-کابلی-اختلاف-نظر-دارند

رئیس اتحادیه بازیکنان مخالف مفهوم سقف حقوق و دستمزد صحبت کرد، اما مالکان تیم همچنان نگران مدل اقتصادی این ورزش هستند زیرا شبکه های کابلی با مشکل مواجه هستند.

نویسنده پست: vida