لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

یک روز پس از اجازه دادن به بیشترین دویدن در تاریخ سری جهانی کالج، ببرها بیش از حد کافی از خود توهین کردند تا هفتمین قهرمانی خود را کسب کنند.

نویسنده پست: parsianelectric