لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
kodai-senga-ژاپن،-ghost-fork-pitch-را-به-mets-می-آورد

هنگامی که پارچ‌ها و شکارچی‌ها در ماه آینده گزارش می‌دهند، Mets نگاهی به زمین امضای Kodai Senga خواهند داشت: چنگال ارواح. کسانی که آن را دیده‌اند می‌گویند که این کار تبلیغاتی را انجام می‌دهد.

نویسنده پست: محسن