لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

مدار مولد موج دندان اره ای

مدار مولد موج دندان اره ای موج دندان اره ای : شکل موج دندان اره ای به فرم زیر است

اگر ضرایب فوریه این سیگنال را محاسبه کنیم خواهیم دید که ۲۵ هارمونیک در ایجاد آن نقش دارند
و از هارمونیک ۲۶ ام ضرایب آنقدر کوچک می گردند که قابل چشم پوشی است:
مقدار هر ضریب با توجه به فرکانس به صورت زیر است:

شماتیک مدار مداری که در شکل زیر ملاحظه می کنید یک مولد موج دندان اره ای می باشد:

این مدار تکامل یافته مدار مولد موج مثلثی است که در این حالت مدار شارژ و دشارژ را از هم جدا نموده ایم.
وقتی خروجی آپ امپ سمت چپ High می شود خازن از طریق مقاومت R2 سریعا شارژ می گردد.
و ولتاژ پایه منفی آپ امپ از ولتاژ پایه مثبت آن بیشتر می گردد ،
به این ترتیب آپ امپ به اشباع منفی رفته خروجی آن نیز منفی می گردد.
این ولتاژ منفی به پایه مثبت آپ امپ اول باز می گردد و سبب می شود که آپ امپ به اشباع منفی برود.
به این ترتیب این بار خازن از طریق پتانسیومتر و D1 دشارژ می گردد وقتی که خازن کاملا دشارژ شد
و کمی نیز به صورت منفی شارژ گشت آپ امپ سمت راست مجددا به اشباع مثبت رفته و خازن به صورت لحظه ای شارژ میگردد.
این مسیر بست..

مدار آپ امپ

مدار آپ امپ مدار آپ امپ و شیوه های مختلف بستن مدارات آپ امپی
تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier) تقویت کننده مستقیم دنبال کننده ولتاژ تقویت کننده ولتاژ به جریان تقویت کننده جریان به ولتاژ مدار نمونه با استفاده از دیود مدار انتگرال گیر مدار مشتق گیر مدار جمع کننده مدار تفریق کننده مدار مولد موج دندان اره ای مدار آپ امپ تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier) با توجه به اینکه +V زمین شده است. بنابراین مقدار آن صفر است. از آنجا که در حالت ایده آل +V با -V برابر است.در نتیجه -V نیز صفر می شود.
با توجه به بالا بودن مقاومت ورودی آپ امپ در پایه منفی و با توجه به قوانین گره می توان نتیجه گرفت که
جریان امپدانس یا مقاومت Z1 برابر با جریان امپدانس با مقاومت Z2 می باشد
در واقع در اینجا فرض کردیم IZ1 جریان وارد شونده به گره موجود در پایه منفی آپ امپ است.و IZ2 جریان خارج شونده از این گره است.
با توجه به قانون اهم و جهت جریان و صفر بودن جریان ورودی در آپ امپ رابطه زیر را برای IZ1 و IZ2 داریم.
IZ2=(VS/Z1)
IZ2=-(Vout/Z2)
VS/Z1= – Vout/Z2
با توجه به فرمول فوق و تساوی IZ1 و IZ2 رابطه زیر بد..

دیکشنری ایده الکترونیک

دیکشنری ایده الکترونیک دیکشنری ایده الکترونیک : ترجمه، توضیح و کاربرد کلمات تخصصی پرکابرد در رشته الکترونیک
A AREF: Analog Refrence ولتاژ مرجع
حداکثر ولتاژ مرجع برای مبدل های آنالوگ تو دیجیتال
تغییر AREF این امکان را فراهم می کند که از بهترین رزولوشن ADC خصوصاً برای ولتاژ های پاتیین استفاده کرد. معمولا AREF نمی تواند بیشتر از ولتاژ مدار ADC باشد
ATSAMW25
ماژول SAMW25 مبنی بر هسته WINc1500 WI-FI ترکیب شده با ATMEL’s ARM cortex-Mo+ بر پایه تکنولوژی میکروکنترلر است. امکان ایجاد پاسخ های ضعیف برای اینترنت اشیا را فراهم می کند
Accelerometer شتاب سنج
سنسوری که شتاب را اندازه می گیرد در برخی موارد برای تشخیص جهت یا شیب به کار می روند.
Access point نقطه دسترسی
دستگاه وای فای که به شبکه متصل می شود و دسترسی به LAN (شبکه محلی) را از طریق اتصال بی سیم امکان پذیر می سازد.
معمولا صحت و تخصیص آدرس IP را مورد بررسی قرار می دهد.
Actuator فعال کننده
یک نوع قطعه که انرژی را به حرکت تبدیل می کند.
موتورها یک نوع Actuator الکتریکی هستند.
Alternating Current جریان متناوب
یک نوع جریان که ال..