لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
یانکیز-کمپ:-فرانکی-مونتاس-جراحی-شانه-انجام-خواهد-شد

عمل جراحی، فرانکی مونتاس، بازیکن راست دست را در بیشتر فصل کنار خواهد گذاشت، و قسمت پشتی چرخش شروع را به مجموعه ای از علامت های سوال برای تیمی که رویاهای سری جهانی دارد اضافه می کند.

نویسنده پست: vida