لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
کوربین-کارول-و-الی-دی-لا-کروز-در-سریال-سینسیناتی-آریزونا-به-مصاف-هم-می-روند

کوربین کارول همه چیز را برای آریزونا تغییر داد و الی د لا کروز سینسیناتی را احیا کرده است. پدیده‌ها و تیم‌های مدعی‌شان این آخر هفته به مصاف هم می‌روند.

نویسنده پست: behzad