لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
کوربین-کارول-به-عنوان-سوپراستار-برای-آریزونا-دایموندبک-ظاهر-شد

کوربین کارول شروعی درخشان با آریزونا دایموندبکز دارد. این بازیکن خارجی تازه کار در حال حاضر با مایک تروت و موکی بتس مقایسه شده است.

نویسنده پست: parsianelectric