لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
کلاه-یانکیز-در-برزیل-ویروسی-می-شود:-“آیا-بسکتبال-است؟”

لوگوی نیویورک یانکیز در همه جای برزیل وجود دارد. با این حال، معنای آن قابل تفسیر است.

نویسنده پست: jafari