لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
کارل-ارسکین-بینش-هایی-را-در-مورد-موزیال،-آرون-و-میز-به-اشتراک-می-گذارد

کارل ارسکین یکی از آخرین ستاره های باقی مانده از دوران طلایی بیسبال است. او بینش هایی را در مورد چگونگی مواجهه با برخی از بزرگان و چگونگی تغییر بازی ارائه کرد.

نویسنده پست: jafari