لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

سنت لوئیس، مدعی همیشگی پلی آف، بدترین فصل خود را در دهه‌های اخیر سپری می‌کند، و آن را مجبور به موقعیتی ناآشنا می‌کند: یک مرد ضعیف.

نویسنده پست: محسن