لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
چگونه-الی-د-لا-کروز-سینسیناتی-ردز-را-برق-انداخت

کمتر از سه هفته طول کشید تا الی د لا کروز، بازیکن درون زمینی سینسیناتی ردز، خود و تیمش را به عنوان نیرویی که باید در مرکز NL حساب کرد، تثبیت کرد.

نویسنده پست: vida