لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
پیش-نویس-mlb-2023:-پل-اسکینز-و-دیلن-خدمه-ممکن-است-۱-۲-گرفته-شوند

در یک دراف پر از استعداد، پل اسکینز و دیلن کروس می توانند اولین هم تیمی هایی باشند که با دو انتخاب برتر انتخاب می شوند.

نویسنده پست: محسن