لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

با سه تغییر قانون اصلی در این فصل، لیگ برتر بیسبال سعی خواهد کرد تا خود را دوباره اختراع کند و در عین حال به دنبال الهام گرفتن از گذشته بازی است.

نویسنده پست: parsianelectric