لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
پیش‌نمایش-فصل-mets-2023:-عمق-به-تیم-اعتماد-می‌کند

مصدومیت ادوین دیاز باعث شکست برخی از تیم ها می شود، اما متس، با فهرستی عمیق و با تجربه، خوشبین باقی مانده است.

نویسنده پست: jafari