لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

دو عدد برد دو لایه دارم که در تجهیزات صوتی استفاده میشود.

میخوام این دو تا برد را برای من مهندسی معکوس کرده ، نقشه PCB آن تهیه شود ، نمونه سازی شود و اشکال یابی شده و اصلاح شود .

داکیومنت سازی پروژه تحویل شده به اینجانب می بایست دقیق ، خوانا و به همراه توضیحات باشد .

سایز طراحی برد ها می بایست مشابه نمونه برد اصلی باشد . تمام این موارد در پایان پروژه می بایست تحویل اینجانب گردد.

امکان ارسال بردهای نمونه توسط ما، برای شما با پست ، وجود دارد .(البته بعد از انتخاب فری لنسر مورد نظر)

نویسنده پست: wpsho-Admin