لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

پروژه با آردوینو uno و ماژول سگمنت tm-1637

پروژه ساخت شمارنده با آردوینو uno و ماژول سون سگمنت tm1637

در پروژه شماره ۷ از سری پروژه های عملی و پروژه محور ایده الکترونیک ما یک شمارنده خواهیم ساخت که دو کلید به صورت افزایشی و یا کاهشی اعداد را در ماژول سون سگمنت نمایش دهد.

در این پروژه از برد آردوینو uno و ماژول سون سگمنت ۴ رقمی با درایور TM1637 و همچنین از دو عدد تک سوئیچ استفاده می کنیم.

ماژول سون سگمنت tm-1637 و آردوینو uno

برای انجام این پروژه بدون هیچگونه اطلاعاتی فقط کافیست مراحل زیر را انجام دهید و در صورتی که هر گونه ابهام و یا سوالی داشتید در قسمت نظرات همین مطلب مطرح نمایید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم

ابتدا نرم افزار آردوینو را اجرا کنید:

نرمافزار آردوینو

کتابخانه درایور TM-1637 را از اینجا دانلود کنید و به آردوینو طبق شکل زیر اضافه کنید.

کد زیر را کپی کرده و در برنامه آردوینو خود قرار دهید.


#include <TM1637Display.h>
const int CLK = 3; //Set the CLK pin connection to the display
const int DIO = 2; //Set the DIO pin connection to the display
const int volumeup = 4; // the number of the pushbutton pin
const int volumedown = 5; // the number of the pushbutton pin
int numCounter = 1;
int button = 1; // variable for reading the pushbutton status
int button2 = 1; // variable for reading the pushbutton status
TM1637Display display(CLK, DIO); //set up the 4-Digit Display.
void setup()
{
display.setBrightness(0x0a); //set the diplay to maximum brightness
pinMode(volumeup, INPUT);
digitalWrite(volumeup,HIGH);
pinMode(volumedown, INPUT);
digitalWrite(volumedown,HIGH);
}
void loop()
{
// read the state of the pushbutton value:
button = digitalRead(volumeup);
button2 = digitalRead(volumedown);
if ( button == LOW && numCounter < 1000 ) {
numCounter++;
display.showNumberDec(numCounter); //Display the numCounter value;
delay(200);
}
else if ( button2 == LOW && numCounter > 1 ) {
numCounter--;
display.showNumberDec(numCounter); //Display the numCounter value;
delay(200);
}
}


بعد از کامپایل کردن برنامه قسمت نرم افزاری پروژه به اتمام رسیده و فقط کافیست که پایه های ماژول ها را مطابق زیر به هم متصل کنید:

پایه ۲ آردوینو به پایه DIO ماژول سگمنت

پایه ۳ آردوینو به پایه CLK ماژول سگمنت

هر کدام از پایه های ۴ و ۵ برد uno را به صورت جداگانه با یک تگ سوئیچ به زمین متصل نمائید.

و در نهایت پایه های VCC , GND ماژول سگمنت را به پایه های مشابهشان در برد آردوینو متصل نمائید.

اکنون پروژه به اتمام رسیده و می توانید برنامه را بر روی برد آردوینو uno آپلود نکنید.

همانطور که می بینید با فشردن تگ سوئیچی که به پایه ۴ برد متصل شده عدد بر روی نمایشگر سگمنت افزایش می یابد و و با فشردن تگ سوئیچ دیگر کاهش می یابد.

دسته بندی : آردوینو , الکترونیک پایه , پروژه های آردوینو , پروژه های آموزشی

نویسنده پست: parsianelectric