لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
پایدار؟-مانی-ماچادو-و-پادرس-بر-سر-قرارداد-۳۵۰-میلیون-دلاری-به-توافق-رسیدند

در میان شک و تردید که سن دیگو می تواند حقوق و دستمزد عظیم خود را حفظ کند، تیم به مانی ماچادو یک دلار داد میلیون تمدید “در هیچ کاری نیز خطر وجود دارد.”

نویسنده پست: jafari