لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
همشهری:-چرا-علی-دایی-که-سارق-گردنبندش-را-نبخشید،-در-مورد-اغتشاشگران-می-گوید-نباید-آنها-را-مجازات-کرد

همشهری نوشت:آبان ماه سال۹۹ خبری درسانه‌ها منتشر می‌شود که محتوای آن نشان می‌دهد یکی ازفوتبالیست‌های مشهور که بعدا معلوم می‌شود علی دایی است، طعمه سرقت شده است.

نویسنده پست: محسن