لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

نقطه، یک خط وسط مستقیم خط عمودی رها می شود که گلابلا، پشت بینی، نوک، قاعده ستونی، ستون فقرات بینی،عمل بینی  فیلتروم، دندان های ثنایای بالایی و منتون را قطع می کند. ۹ شکل ۱ یک بیمار با انحراف یک سوم بالایی بینی را نشان می دهد. در چنین مواردی که انحراف ظریف/حداقل است، یک خط عمودی که از نقطه مرکزی بین کانتی داخلی یا مردمک‌ها رها می‌شود، می‌تواند این را به وضوح نشان دهد. علاوه بر این، جراح زیبایی بینی باید خط ابروی بیمار را روی عکس AP تجزیه و تحلیل کند.

عرض بینی باید یک خط منحنی برازنده از ابرو تا نوک بینی ایجاد کند. انحراف پشتی زیبایی شناسی نوک ابرو را تغییر می دهد و بر روی خطوط این خط تأثیر می گذارد. ۱۰ شکل ۲ یک خط زیبای مناسب نوک ابرو را برای بیمار با بینی صاف نشان می دهد.

یک سوم بالایی، میانی و پایینی پشتی هر کدام به طور مستقل و سپس با هم به عنوان یک کل تجزیه و تحلیل می شوند. ۱۱،۱۲ یک سوم بالایی از استخوان های بینی و روند صعودی فک بالا تشکیل شده است. یک سوم میانی از سپتوم پشتی تشکیل شده است که در خط وسط به غضروف های جانبی فوقانی جفت شده اند. یک سوم پایینی نوک بینی است که شامل غضروف های جانبی تحتانی، سپتوم دمی و قاعده آلار می شود. هر یک سوم به عنوان انحراف به چپ یا راست ثبت می شود. از نظر بالینی مهم است که یک سوم بالا، میانی یا پایین انحراف داشته باشد جراحی بینی  زیرا مدیریت جراحی هر یک سوم خرک مجموعه ای از مانورهای خاص خود را برای صاف کردن آن دارد.
عکس. ۱٫ برای درک بهتر انحراف بیمار، می توان یک خط عمودی از نقطه مرکزی بین مردمک ها یا کانتی داخلی ترسیم کرد.

نویسنده پست: behzad