لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
نقد-و-بررسی-«رجی»:-رجی-جکسون-در-مورد-خودش،-نژادپرستی-و،-بله،-بیسبال

جکسون، با نام مستعار آقای اکتبر، در طول زندگی حرفه ای خود با یانکی ها چیزهای زیادی خوانده می شد. یک مستند جدید فراتر از نام مستعار است.

نویسنده پست: wpsho-Admin