لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
مصدومیت-پیت-آلونسو-خطر-ضربه-به-زمین-را-به-عنوان-استراتژی-برجسته-می-کند

همیشه به دنبال یک لبه می‌گردند، برخی از کتک‌ها روی موضع خود ایستاده‌اند و اجازه می‌دهند که زمین به آنها ضربه بزند. همانطور که مصدومیت مچ دست پیت آلونسو نشان می دهد، نقطه ضعف می تواند بسیار زیاد باشد.

نویسنده پست: jafari