لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

یک روز پس از آن که طرفداران بایکوت معکوس در Oakland Coliseum درگیر شدند، مجلس قانونگذاری ایالت نوادا بودجه یک استادیوم استریپ لاس وگاس را تصویب کرد.

نویسنده پست: vida