لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
فرانک-توماس،-power-hitting-original-met،-در-۹۳-سالگی-درگذشت

دویدن های خانگی ۳۴ و ۹۴ دوندگی های او از جمله معدود دستاوردهایی بودند که ارزش جشن گرفتن در تیمی را داشتند که معروف است به جایی نرسید..

نویسنده پست: محسن