لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
شان-مورفی،-ادلی-راچمن-و-جونا-هایم-رهبران-نسل-جدید-گیرها-هستند

شان مورفی، ادلی روچمن، جونا هایم، ویل اسمیت و گابریل مورنو نسلی از شکارچیان را رهبری می‌کنند که با خفاش‌هایشان به همان اندازه که با دستکش‌هایشان خوب هستند.

نویسنده پست: vida