لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
روز-افتتاحیه-به-یانکی-ها-دلیل-زیادی-برای-رویاپردازی-می-دهد

همه چیز در برانکس خوب پیش رفت. گریت کول کشتی سواری کرد، آرون قاضی هومر زد و آنتونی ولپ اولین بازی خود را در لیگ اصلی در یک برد آسان مقابل سانفرانسیسکو انجام داد.

نویسنده پست: jafari