لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
رندی-باس-و-الکس-رامیرز-وارد-تالار-مشاهیر-بیسبال-ژاپن-شدند

رندی باس و الکس رامیرز ستاره های غیرمنتظره ای در ژاپن پیدا کردند و اکنون آنها نادرترین امتیازات را برای بازیکنان خارجی بدون میراث ژاپنی به دست آورده اند.

نویسنده پست: محمدامین