لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
در-مواجهه-با-مهلت،-طفره‌ها-روابط-خود-را-با-تروور-بائر-قطع-کردند

این تیم همچنان ملزم به پرداخت ۵ میلیون دلار ۲۲ به بائر است حتی بعد از اینکه اعلام کرد برای آنها بازی نخواهد کرد. مشخص شد که پارچ سیاست خشونت خانگی MLB را نقض کرده است.

نویسنده پست: محمدامین