لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
حقوق‌های-لیگ-ماینر-تحت-قرارداد-جدید-دو-برابر-خواهد-شد

بیش از یک توافق نامه مذاکره جمعی پنج ساله به تصویب رسید درصد بازیکنان لیگ کوچک انتظار می رود مسکن، غذا و حمل و نقل بهبود یابد.

نویسنده پست: محمدامین