لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
جو-کلی-و-راب-مانفرد-در-مورد-آینده-بیسبال-زمینه-مشترک-پیدا-می-کنند

جو کلی، یک تسکین دهنده صریح، هنگام مصاحبه با راب مانفرد برای کتابش در مورد بیسبال، متوجه شد که اهداف آنها چندان متفاوت نیست.

نویسنده پست: محمدامین