لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

در این مطلب به تشکیل شرکت های تجاری در قانون تجارت نسبت به شیوه تاسیس چند نوع شرکت پرداخته ایم. نخست به انواع شرکتهای تجاری را نمیتوان تنها در قانون تجارت یافت نمود بلکه دگرگونی در حقوق موضوعه ناظر به شرکتها تغییراتی در این حوزه را در پی داشته و نوع هشتمی از شرکت تجاری را با خود به همراه آورده است .

شرکت های تجاری در قانون تجارت

ماده ۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ که جایگزین ماده ۱۵ قانون تجارت ۴-۱۳۰۳ ،گردید هفت شرکت تجارتی با عناوین ۱ – سهامی عام و خاص)، ۲- با مسئولیت محدود ۳- تضامنی ۴ نسبی ۵ مختلط سهامی -۶ مختلط غیرسهامی – تعاونی را بر شمرده است.

در صورتیکه نیاز به مشاوره رایگان دارید. می توانید با کارشناس ثبت شرکت تک نیک با شماره گیری ۰۹۱۸۹۴۱۴۲۸۱ ارتباط برقرار کنید.

اقسام سه گانه شرکت های تجاری

۱ شرکت تجارتی بر سه قسمت است -۱ شرکت سهامی -۲ شرکت ضمانتی ۳ – شرکت مختلط  برای مطالعه بیشتر رک به آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام موضوع ماده برای دسته بندی شرکتهای تجاری معیارهای گوناگونی قابل طرح می باشد.

معیار سرمایه و اعتبار – شخصیت شرکا شرکت های تجاری

مناسبترین آنها عبارت از معیار سرمایه و اعتبار – شخصیت شرکا در تشکیل شرکت های تجاری در قانون تجارت می باشد.. با این توضیح که برای قرار گرفتن هر شرکت در چارچوب یکی از دو معیار گفته شده باید دید که اصالت و اهمیت با سرمایه است. یا اعتبار شخصی شرکا و اینکه حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه و بر پایۀ چه ملاکی مشخص می گردد .

شرکت تعاونی سهامی عام

اگرچه در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این شرکت در دو مقررۀ جدا از هم معرفی گردیده با این حال تعریف شرکت یاد شده روشنگر ماهیت راستین آن از جهت غلبه یکی از دو ویژگی تعاونی یا سهامی نیست. هم چنین ماده یک آیین نامه اجرایی سال ۱۳۸۸ و مادۀ یک اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی سهامی عام شرکت را شرکتی می داند. که با رعایت جزء (۹) ماده (۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی…. با اخذ مجوز از وزارت تعاون ایجاد می شود».

این تعریف و نیز تعریف مذکور در بند ۹ ماده یک قانون بالا هیچ رهنمود و ملاک شایان اتکایی برای تعیین ماهیت واقعی شرکت تعاونی سهامی عام به دست نمی دهد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، برخی ویژگیهای شرکت اشخاص را هر چند کمرنگ دارا می باشد. همان گونه که در بخش شرکت با مسئولیت محدود خواهیم دید، به دلیل محدودیت های وارد بر واگذاری سهم الشرکه در این شرکت، بیشتر نویسندگان حقوقی چنین شرکتی را در برزخ میان شرکتهای سرمایه و اشخاص قرار داده اند. با این حال، از آنجا که بنیاد شرکت مزبور بر مسئولیت محدود و محوریت سرمایه استوار است. این شرکت را باید در زمره شرکتهای سرمایه به شمار آورد.

در صورتیکه شرکتی از قبل ثبت شده دارید. پیشنهاد می کنم. به مقاله ثبت تغییرات شرکت ها مراجعه کنید.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود

نوع اول – شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از کنند. این گونه شرکت ها شرکت طریق فروش سهام به مردم تأمین می

سهامی عام نامیده می شوند.

نوع دوم – شرکتهائی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده است اینگونه شرکتها شرکت سهامی

خاص نامیده می شوند.

تبصره – در شرکتهای سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

شیوه تاسيس شرکت تجاری

با توجه به هدف و کارکرد متفاوت دو شرکت سهامی عام و سهامی خاص تشریفات و شرایط تاسیس این دو شرکت نیز با یکدیگر تفاوت دارند. برای ایجاد شرکت سهامی خاص تنها دو مرحله پیشینی شده است.

در حالیکه به منظور تاسیس شرکت سهامی عام گذر از چهار مرحله ضرورت دارد. برای آنکه مراحل تشکیل یک شرکت سهامی خاص کامل ،گردد نخست باید همه اسناد و مدارک تهیه شده و به ثبت شرکتها تقدیم گردد. مرحله دوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در صورت کامل بودن مدارک و اسناد می باشد.

مراحل و تشریفات تشکیل شرکت سهامی عام

این در حالی است که مراحل و تشریفات تشکیل شرکت سهامی عام از تفصیل و پیچیدگی بیشتر برخوردار است:

گام نخست برای این منظور تهیه مدارک و اسناد لازم از سوی مؤسسین و ارائه آنها به مرجع ثبت شرکتها جهت دریافت اجازه انتشار آگهی پذیره نویسی در روزنامه ها است با تکمیل مدارک مربوطه مرجع ثبت شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار اجازه انتشار آگهی پذیره نویسی را صادر میک توضیح که مطابق مقررات ماده ۲۵ قانون بازار بورس اوراق بهادار ۱۳۸۴ برای تاسیس شرکت سهامی عام و پذیره نویسی در این شرکت دریافت مجوز از سازمان مزبور الزامی گردید.

مرحله بعدی برای تاسیس شرکت سهامی عام، انتشار اعلامیه پذیره نویسی در نشریات می باشد. که با هدف جلب مشارکت همگان در سرمایه گذاری در بنگاه تازه بنیاد صورت می گیرد. روند پذیره نویسی در برگیرنده تشریفات مفصل و رعایت مقررات  بوده و دو گروه موسسین و پذیره نویسان در آن مشارکت دارند. این مرحله بخشی از روند تأسیس، ویژه شرکت سهامی عام بوده و شرکت سهامی خاص از تأمین سرمایه خود از راه آگهی همگانی منع شده است.

هزینه ثبت شرکت های تجاری

شرکت های تجاری بعد از مشخص شدن اعضای آن لازم است که مدارک لازم را آماده کنید.  و با مشاوره ای متخصص در حوزه ثبت شرکت ها داشته باشید. که بتوانید یک شرکت که از همه لحاظ قانونی و مناسب فعالیتتون ثبت کنید.

بهتر است که با موسسه ثبتی در ارتباط باشید. و این وظیفه را به آنها بسپارید. هزینه های ثبت شرکت شامل دو نوع می باشند. یکی هزینه های دولتی و اداری و هزینه های دستمزد تیم موسسه ثبتی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله جامع لیست هزینه ها و تعرفه های ثبت شرکت مراجعه فرمایید.

تشکیل شرکت سهامی خاص

همان گونه که دیده شد برای تشکیل شرکت سهامی خاص در تشکیل شرکت های تجاری در قانون تجارت تنها دو مرحله تهیه مدارک و تنظیم صورت جلسات کافی است.  برخلاف تأسیس شرکت سهامی عام دو مرحله انجام پذیره نویسی و تشکیل مجمع عمومی مؤسس در مورد شرکت سهامی خاص پیش بینی نشده است. چرا که در این شرکت تنها مؤسسین به سهامداران آینده شرکت تبدیل می گردند.

مانند شرکت سهامی عام سرمایه گذاران دیگری به نام پذیره نویس مشارکت ندارند. در حالیکه مقررات خاص ناظر بر تشکیل شرکت سهامی عام در برگیرنده ۱۴ ماده میباشد، مقررات مربوط به تاسیس شرکت سهامی خاصی تنها یک ماده را شامل می شود. که نشانگر جایگاه مهم شرکت سهامی عام در میان بنگاههای تجاری است.

مشاوران تیم تک نیک ثبت منتظر تماس شما هستند. با شماره گیری ۰۹۱۸۹۴۱۴۲۸۱ ارتباط برقرار کنید. امیدوارم مطلب تشکیل شرکت های تجاری در قانون تجارت برایتان مفید شده است.

 

نویسنده پست: vida