لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
تالار-مشاهیر:-فرد-مک-گریف-و-اسکات-رولن-در-تضادشان-به-هم-متصل-هستند

فرد مک گریف و اسکات رولن مسیرهای بسیار متفاوتی را به سمت کوپرستون در پیش گرفتند و انتخابات آنها نشان دهنده تغییر قابل توجهی در نحوه ارزش گذاری بازیکنان بود.

نویسنده پست: parsianelectric