لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
ببینید-|-توضیحات-یک-روحانی-در-خصوص-نقش-اجنه-در-وقایع-اخیر-کشور!

محمد شجاعی، دانش‌آموخته رشته فلسفه و حوزه گفت: اجنه یکی از عوامل وقایع اخیر در کشور است. منبع: فراز

نویسنده پست: parsianelectric