لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
با-dansby-swanson،-توله-ها-شروع-به-بازسازی-می-کنند

پس از اینکه نفرین سری جهانی آنها برداشته شد، توله ها محو شدند و ستاره های خود را رها کردند. روند وحشیانه شروع دوباره در این فصل به لطف دلار تغییر کردمیلیون بازیکن آزاد

نویسنده پست: vida