لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
با-قرارداد-کارلوس-کورئا،-استیون-کوهن-به-هزینه-های-خود-در-متس-ادامه-می-دهد

کارلوس کوریا نهایت لوکس است: یک میلیون بازیکن که در همان پست ستاره متس دیگر بازی می کند. اما استیون ا. کوهن نگران برنده شدن است، نه برچسب قیمت.

نویسنده پست: parsianelectric