لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
با-باز-شدن-کمپ-ها،-مت-ها-تکلیف-خود-را-درک-می-کنند

با داشتن لیست حقوق و دستمزد تیم به دلار وقتی مالیات ها لحاظ شود، بازیکنان می دانند که هدف از سری مسابقات جهانی است. مدیر باک شوالتر کارها را کندتر پیش می برد.

نویسنده پست: behzad