لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
اقدام-اقلیمی،-یک-غذا-در-یک-زمان

سرآشپزهای مشهور مانند سفیر حسن نیت برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP)، سرآشپز منال العلم، و سرآشپز خوزه آندرس، و همچنین آشپزهای خانگی و کشاورزان بومی از سراسر جهان، در تهیه کتاب آشپزی زنان که شامل دستور العمل های خوشمزه و آب و هوایی است کمک کرده اند. دوستانه.

داستان کامل، “اقدامات اقلیمی، یک دستور العمل در یک زمان” را در globalissues.org بخوانید →

نویسنده پست: vida