لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک

او سالها ریاست مراسم معرفی سالانه هال در کوپرستون، نیویورک را بر عهده داشت. اما او همچنین کمک کرد تا یک ستاره، پیت رز، بخشی از آن نباشد.

نویسنده پست: parsianelectric