لودر سایت
تهران ، ستارخان ، مرکز پارسیان الکتریک
آیا-aaron-judge-برای-yankees-به-dh-محدود-می-شود؟

حتی پس از بازگشت، آرون قاضی ممکن است به دلیل آسیب دیدگی انگشت پا در تمام فصل، تحرک او محدود شود. این برای یک کاپیتان یانکی که به دفاع و ورزشکاری خود افتخار می کند، ضربه بزرگی خواهد بود.

نویسنده پست: parsianelectric